SKHUEN

MENES Alapítvány

A MENES Alapítvány küldetése:

-A testi és lelki fogyatékkal élők szociális, egészségügyi és pénzügyi támogatása a teljes társadalmi beilleszkedésük elérése érdekében.

-A vállalkozás alapításához szükséges feltételek megteremtésének támogatása és a vállalkozói szellem előmozdítása, különös tekintettel a fiatalok és a diákok részére.

-A kézműves oktatás fejlesztésének támogatása, különösen a művészetek területén.

-A fiatal sporttehetségek keresése és támogatása a különféle sportterületektől, továbbá azok fejlődésének széles körű támogatása.

-Oktatási, kulturális és sporttevékenységek támogatása és szervezése.

-Tudomány és művészet fejlesztése (különösképpen az egyéni programok népszerűsítése).

-Az oktatás fejlesztése és támogatása, ösztöndíjprogramok létrehozása.

-Azon személyek támogatása, akik más emberek segítségére vannak rászorulva, és akik nem önszántukból kerültek ebbe a helyzetbe.

-Támogatni az oktatási tevékenységeket, a gyermekek és fiatalokat támogató tevékenységeket.

-A helyi kulturális projektek támogatása, szociális segítségnyújtás, kiállítások, koncertek és más társadalmi események népszerűsítése.

-A társadalmi szegénység csökkentése az érintett régióban, és az érintett helyi közösség fejlesztési tevékenységei alapján.

-A civil, önkéntes csoportok támogatása, amelyek aktívan járulnak hozzá a problémák és kihívások kezeléséhez helyi, regionális és nemzetközi szinten.

-Az innováció, a nem hagyományos és alternatív megközelítések, megoldások széleskörü támogatása.

-A nem kormányzati szervezetek, civil és önkéntes csoportok helyzetének erősítése, fejlesztése és hálózatépítése.

-A határokon átnyúló együttműködés, a tapasztalatok és a jó megoldások egymás közötti cseréjét, valamint a külföldi fejlesztések támogatása.

-Együttműködés jogi és fizikai személyekkel annak érdekében, hogy az alapítvány a vállalkozói tevékenységeket elősegítse.

-A szlovák vállalkozás növekedésének, fejlődésének és bővítésének támogatása a Szlovák Köztársaság foglalkoztatásának és gazdasági növekedésének támogatása érdekében a magyar határ menti régiókban.

-Üzleti projekteket és a vállalkozni vágyók - érdekeltek támogatása.